Karaoke Tin MừngMùa Chay

bulletBờ vai Giê-su
bulletLời kinh tiễn Mẹ
bulletHãy quay về
bulletĐừng để
bulletTình yêu và thập giá
bulletTâm tình mùa chay
bullet
Thập giá
bulletLời cầu

bullet
Tình Chúa gọi mời
bullet
Thập giá đơn côi
bullet
Lời kinh đêm
bulletChặng thứ 12
bullet
Kiếp hoa phận người
bulletĐường thập tự

bullet
Kinh chay
bullet
Tuyển chọn 3
bullet
Tuyển chọn 2
bullet
Tuyển chọn 1
bullet
Tuyển Chọn
bullet
Lời Tạ Tội Của Đá
bullet
Giờ Thứ 9
bulletCon Sẽ Trở Về
bulletTrở về bên Chúa
bulletTình ca thập giá
bulletTình yêu Thập Giá
bulletLệ ăn năn
bulletTrên đỉnh yêu thương

bulletTình yêu đáp đến tình yêu
bulletMối tình Giêsu

bulletTình ca thập giá

bulletLời kinh ăn năn
bulletLời thống hối
bulletMùa chay
bulletTình thánh giá
bulletĐường tình thập tự
bulletTình ca Thập giá
bulletTình trời thập tự
bulletSám hối và canh tân