Karaoke Tin MừngNhạc Đọc Giả gửi tặng

bulletThánh ca (tác giả Thiên Thanh)
bullet
Micae
(tác giả Mai Phạm)
bulletNoel 
(tác giả Mai Phạm)
bulletThánh ca 

bullet
Ơn cha nghĩa mẹ 
bullet
Chúa đã sống lại 
bullet
Thánh Ca 

bullet
Thánh Ca  (tác giả Mai Phạm)

bulletĐiểm Hẹn Thầy