Tuyển tập 11 ca khúc
 Trong  Album TẤU KHÚC HOAN CA 2

 
QUẢNG ĐẠI DÂNG HIẾN

Title Artist Album
0:00

01. Khúc biệt ly
02. Tìm về bên Chúa
03. Muôn hoa dâng Mẹ
04. Mùa chay thánh
05. Xin tiến dâng Chúa
06. Chiều bên quán trọ
07. Ai muốn theo ta
08. 25 năm hồng ân
09. Tạ ơn Chúa
10. Bà mẹ công giáo
11. Chúa sai tôi đi  

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca