Tuyển tập 11 ca khc trong Album Thập gi
ca ca sĩ Phan Đnh Tng       

THẬP GI

 

01. Hồng n (L Đức Hng)

02. Tnh yu Thin Cha (Thế Thng - Đnh Diễn)

03. Trong tri tim Cha (Phanxic)

04. Dấu thnh (Lm dấu 2) (L Đức Hng)

05. Thập gi (L Đức Hng)

06. Đường tnh con theo (L Đức Hng)

07. Xin giữ dm con (L Đức Hng)

08. Cha khng lầm (Lm Kim Long)

09. Điều ước (L Đức Hng)

10. Cng Gisu bước tới (L Đức Hng)

11. Cha sống lại rồi (Lm Thnh Tm)

 

“Để c được m thanh trung thực v chất lượng tốt, v để ủng hộ Album xin Qu Vị tm mua CD gốc tại cc cửa tiệm, nh sch Cng Gio trn ton quốc. Chn thnh cm ơn Qu Vị.”