Tuyển tập 11 ca khúc trong Album Mối t́nh Giêsu 3 - T́nh yêu và thập giá
cùa nhạc sĩ Giang Ân     

MỐI T̀NH GIÊSU 3 - T̀NH YÊU VÀ THẬP GIÁ

 

01. Chỉ một t́nh yêu - Diệu Hiền
02. T́nh yêu và Thập giá - Xuân Trường
03. Một lần đoan hứa - Mai Thảo
04. Đường Thập giá - Trần Ngọc
05. Đường T́nh yêu - Trung Đông
06. Suối nguồn t́nh yêu - Hồng Nhung
07. Lấy chi đền đáp (Lấy ǵ đền đáp) - Gia Ân
08. Chúa hiểu ḷng con - Nguyễn Hồng Ân
09. Ơn Cha nghĩa Mẹ - Diệu Hiền - Xuân Trường
10. Về bên Mẹ La Vang - Kha Ly
11. Lời cảm ơn - Giang Ân

 

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”