Tuyển tập 11 ca khúc
 trong  Album TIN MỪNG PHỤC SINH VOL12
 của: Linh Mục Thái Nguyên

TIN MỪNG PHỤC SINH

Title Artist Album
0:00

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca