Tuyển tập 10 ca khúc
 trong  Album Ngợi Ca
"Thánh nhạc Ngày Thánh Mẫu Carthare, Missouri"

 
QUẢNG ĐẠI DÂNG HIẾN

Title Artist Album
0:00


“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại nhà sách "Phòng Kỷ Vật Regina Hoa Kỳ".
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca