Album Thánh Ca 1 - Con Chỉ Là Tạo Vật

 
QUẢN                        Ca sỹ: Hà Thanh XuânG ĐẠccdkI DÂNG HIẾN

Title Artist Album
0:00

 

01. Bỏ Ngài con biết theo ai
02. Lắng nghe lời Chúa
03. Con chỉ là tạo vật
04. Chúa không lầm
05. Trông cậy Chúa
06. Cầu cho cha mẹ 2
07. Hãy trở về
08. Chúa là con con đường
09. Đẹp thay

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca