Tuyển tập 13 ca khúc
 trong  Album MÃI MÃI CON CHỌN NGÀI
tác giả: Lm. Nguyên Hòa

 
QUẢNG ĐẠI DÂNG HIẾN

Title Artist Album
0:00

 
01.Niềm phó thác -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
02.Ánh mắt Ngài yêu thương -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
03.Đêm vang tiếng gọi -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
04.Trọn tình hiến dâng -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
05.Mãi mãi con chọn Ngài -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
06.Xin là áng thơ ca ngợi -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
07.Yêu thương một đời -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
08.Tình mãi không đổi thay -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
09.Tình Chúa trong đời -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
10.Cao vời thay tình Chúa -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
11.Xin chọn ý Cha -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
12.Tình yêu là lẽ sống -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa
13.Với cả lòng thành con dâng Chúa -Tác giả: Lm. Nguyên Hòa

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca