Tuyển tập 15 ca khúc
 trong Album XIN LÀ MUỐI MEN VOL12
của Lm. JB Nguyễn Sang

 
QUẢNG ĐẠI DÂNG HIẾN

Title Artist Album
0:00

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca