Tuyển tập 11 ca khúc
 trong Album CON BIẾT CON CẦN CHÚA
của tác giả Linh Mục Pet. Huy Hoàng

CON BIẾT CON CẦN CHÚA

Title Artist Album
0:00

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca