Tuyển tập 13 ca khúc
 trong  Album DẤU ẤN TÌNH YÊU 1 (DẦU CON LÀ AI)
tác giả: Lm. Ân Đức

 
QUẢNG ĐẠI DÂNG HIẾN

Title Artist Album
0:00


01.Dấu ấn tình yêu -Tác giả: Lm. Ân Đức
02.Hát trên đỉnh đồi -Tác giả: Lm. Ân Đức
03.Dầu con là ai -Tác giả: Lm. Ân Đức
04.Chúa đã chiếm đoạt con -Tác giả: Lm. Ân Đức
05.Tình ca kết ước -Tác giả: Lm. Ân Đức
06.Bài ca Linh mục -Tác giả: Lm. Ân Đức
07.Vâng lời Thầy -Tác giả: Lm. Ân Đức
08.Chúa đã xức dầu -Tác giả: Lm. Ân Đức
09.Trong âm thầm -Tác giả: Lm. Ân Đức
10.Mùa xuân hiến tế -Tác giả: Lm. Ân Đức - Mạnh Tăng
11.Nguyện ước đời Linh mục -Tác giả: Lm. Ân Đức
12.Chúa biết lòng con -Tác giả: Lm. Ân Đức
13.Hiện hữu trong Đức Kitô -Tác giả: Lm. Ân Đức

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca