Tuyển tập 13 ca khúc
 trong Album Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha
CD mừng năm thánh Lòng Thương Xót (Dòng Đaminh Rôsa Lima)

Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha

Title Artist Album
0:00

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca