Tuyển tập 10 ca khúc trong Album Linh mục và lòng Chúa xót thương
của Linh mục Nguyên Hòa       

LINH MỤC VÀ LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Title Artist Album
0:00

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca