Tuyển tập 10 ca khúc
 trong  Album MỐI TÌNH GIÊSU 7 TRÁI TIM NGƯỜI MẸ
tác giả: Giang Ân

 
QUẢNG ĐẠI DÂNG HIẾN

Title Artist Album
0:00


01. Lời giới thiệu - Trái Tim Người Mẹ -Tác giả: Giang Ân
02. Trái tim người mẹ -Tác giả: Giang Ân
03. Ân tình mẹ cha -Tác giả: Giang Ân
04. Thương Cha -Tác giả: Giang Ân
05. Tìm mẹ -Tác giả: Giang Ân
06. Bóng mẹ -Tác giả: Giang Ân
07. Ngày không còn Cha -Tác giả: Giang Ân
08. Ơn cha nghĩa mẹ -Tác giả: Giang Ân
09. Mẹ TàPao -Tác giả: Giang Ân
10. Mẹ La Vang -Tác giả: Giang Ân

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca