Tuyển tập 12 ca khúc 
 trong  Album THEO BƯỚC CHÂN CHÚA vol.10 (nhạc beat chuẩn)
 của: Linh Mục Đăng Linh.

THEO BƯỚC CHÂN CHÚA (NHẠC BEAT)

Title Artist Album
0:00

"Xin chân thành cám ơn Linh Mục Nhạc Sĩ Đăng Linh đã gửi tặng tinmung.net  
và cho phép phổ biến các CD của Cha.  Xin giới thiệu với mọi người 
và xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc truyền giáo đầy tình bác ái của Cha."

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca