Tuyển tập 12 ca khúc trong Album Tình Chúa
của Soeur Trinh Nguyên, Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc

TÌNH CHÚA

Title Artist Album
0:00

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca