Dng sng phước hạnh

01 Dng sng hạnh phc
02
Tin nhận Ngi
03
Nguyện xin tai Đấng
04
Đẹp lng cha
05
Bn lng  trng cậy
06
Mẹ ơi
07
Yu Cha yu nhau
08
Việt Nam ơi
09
River of blessings
10
Believe in you
11
Commit myself to you
12
Pleasing to you
13
Wait on you
14
Love God love each other

____________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Gp
                        Thnh Ca Tin Mừng