Lạy Chúa xin đồng hành

01 Một cơi riêng tư
02
Lạy Chúa xin đồng hành
03
Tiền vào cung thánh
04
Xin biến đổi con
05
Có những buổi chiều
06
Hiến tế 28
07
Xin là ánh thơ ca ngợi
08
Xin đừng xa con
09
Mẹ là bến đời
10
Một trời La vang

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Góp Ư
                        Thánh Ca Tin Mừng