Bài ca ngợi t́nh yêu

01 Chúa chăn nuôi tôi
02
Một  lần hiến dâng
03
Cầu nguyện
04
Một lần sám hối
05
Chiều tím
06
Nguyện cầu trong đêm
07
Bài ca ngợi t́nh yêu
08
Cho t́nh yêu lên ngôi
09
Rồi em sẽ thấy
10
Bỏ kiếp đi hoang

Audio CD

10 Ca Khúc vào Đời
Lm. Duy Thiên

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)