Có những bước chân

01 Chúa tôi
02
Lới tạ ơn
03
Con đường Chúa đă đi qua
04
T́nh yêu Chúa tôi
05
Có những bước chân
06
Ngài đến giữa trời đông
07
Đời Ngài
08
T́nh Ngài
09
Giê su kính yêu
10
Tội đă gặp Ngài
11
Thiên Chúa t́nh yêu
12
Cám ơn Ngài về một năm đă qua

___________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)