Kinh t́nh yêu

01 Khi hoa nở
02
Dắt vào t́nh yêu
03
Như một ḍng sông
04
Xin dâng chàng nàng
05
Nhă ca
06
Kinh t́nh yêu
07
Bài ca dâng Mẹ
08
Mùa xuân hôn ước
09
Nguyện cầu cho nhau
10
Chung kết trầu cau

___________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)