Thánh ca tân hôn 2

01. Bạn t́nh ơi                           Hợp ca
02.
Chung kết trầu cau               Kim Cúc Phi Nguyễn
03.
Diễm t́nh ca 3                      Ngọc Lan
04.
Hai ḍng sông gặp nhau        Hợp ca
05.
Hoa dâng Mẹ
06.
Hương t́nh dâng hiến           Song ca
07.
Kinh cầu t́nh yêu                 Kinh cầu t́nh yêu
08.
Nắm tay bước vào               Đoan Trang Khắc Dũng
09.
Nghĩ chuyện mai sau             Đức Thiện
10.
Nguyện cầu cho nhau           Thu Hằng Nhật Huy
11.
T́nh hồng Dâng Mẹ              Nhật Huy
12. T́nh yêu thắm nồng

___________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)