Con cần Cha

01. Yu Mẹ Bốn Ma                             Nh Phương    
02
Yu Mẹ bốn ma
03.
Mẹ Ơi Nguyện Cầu Với Con            Hoi Nam
04.
Mẹ ơi con thương nh                     Kim Cc
05.
Cha C Buồn?                              Thế Thng
06.
Mẹ Ơi Thương Con Nh                   Hong Kim
07.
Xin Dng Cha                                  Bch Phượng
08.
Tnh một đời       
09.
Xin Yu Cha Hết Lng                  Hang Kim
10.
Tnh Một Đời                                   Nguyễn Long
11.
Mẹ Ơi Con Mến Mẹ                        Cam Thơ
12.
Lời tạm biệt                                    LM Nguyễn Văn Tuyn
13.
Lời Ca Dng Mẹ  
                           Kim Cc

__________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)