Dng Cha Tnh Con

01 Con Xin La
02 Niem Xac Tin Cua Con 4
03 Niem Vui Co Chua
04 Thanh Gia Nao Cho Con
05 Doi Con Co Chua
06 Loi Cau Dem Nay
07 Niem Xac Tin Cua Con 3
08 Con Dang
09 Xin Nhin Xuong Doi Con
10 Kinh Dang Cha Me
11 Niem Xac Tin Cua Con 1
12 Tinh Chua - Tinh Con

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn
DOWNLOAD:

Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Gp
                        Thnh Ca Tin Mừng