Dng Cha tnh con 2

01 Thnh gi no cho con2
02
Con đường Cha đi
03
Xin đi mắt Cha
04 T
rở về bn Cha 2
05
Con biết Cha yu con
06
Kinh chữ hiếu
07
Xin hn đi tay Cha
08
Xin dng Ngi
09
Cho con biết ăn năn
10
Tnh trời Thập tự
11
Tnh Cha nhn từ
12
Lời kinh của Mẹ

__________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)