Dâng Chúa t́nh con 3

01 Niềm xác tín của con 6
02
Nếu đời con có Chúa
03
Lời cầu cho Việt Nam
04
Chúa muốn nơi con
05
Niềm xác tín của con 5
06
Tạ ơn Chúa
07
Xin cám ơn Người- cám ơn đời
08
Dâng đời linh mục
09
Niềm xác tín của con 7
10
Tiếng ca dâng Chúa
11
Niềm xác tín của con 2
12
T́nh thương trao Người

__________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)