Sống bn Cha

01 Lời kinh tạm biệt
02
Con đến van xin
03
Con đi tm
04
Lời kinh trong đm
05
Tnh Cha Phục Sinh
06
Tnh Ngi v bin
07
Cha vẫn bn con
08
Rồi đến một ngy
09
Tnh Ngi bền vững
10
Lời Ngi dẫn lối
11
Tnh thương của Cha
12
Ra đi về với Cha
13
Ha m

__________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)