Một  niềm phó thác

01 Ngọt ngào t́nh yêu
02
Cong yêu Ngài muộn màng
03
Một niềm phó thác
04
Chỉ có Chúa
05
Khác ca cảm tạ
06
Lênh đênh phận người
07
Chúa là nguồn sức sống
08
Chúa ở với con
09
T́nh Chúa yêu con

Audio CD Một Niềm Phó Thác
Lm, Nhạc Sĩ Mộng Huỳnh
__________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)