Ngợi ca danh Chúa

01 Ngợi ca danh Chúa
02
Từ bây giờ
03
Mặc lấy Đức Kitô
04
Qua muôn thế hệ
05
Ca ngợi Chúa
06
Tâm t́nh hiến dâng
07
Khúc hát thiên thần
08
Lời Chúa
09
Chúa cứu người công chính
10
Năm 200 nguyện cầu

__________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)