Ngợi ca tnh Cha

01 Tnh Cha thương con
02
Tnh Cha mun đời
03
Tnh Cha cho con
04
Tnh Cha thủy chung
05
Tri n tnh Cha
06
Ước mơ tnh Cha
07
Ngợi ca tnh Cha
08
Sống n tnh Cha
09
Tnh Cha tnh con
10
Sống cho tnh Cha

_________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)