Thánh ca xin vâng

01 Xin vâng
02
Ngồi bên Thánh giá
03
Ánh sáng và bóng tối
04
Ngợi ca t́nh Chúa
05
Đêm thánh vô cùng
06
Bài ca tin yêu
07
Cho t́nh tôi nguyên vẹn
08
Tâm t́nh ca 2
09
Hoan ca Phục sinh
10
Dâng Ngài

_________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)