Phó thác cho Ngài

01 Lời Mẹ nhắn nhủ
02
Phó thác cho Ngài
03
Xin vâng 2
04
Một lần dâng hiến
05
Tiếng chuông chiều
06
Ư Cha vẹn toàn
07
Lạy Chúa con đây
08
Hoan ca Maria

_______________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)