Tiếng hát yêu thương

01 Lời giới thiệu
02
Chiều tâm tư
03
Một lời yêu thương
04
Hành trang hy vọng
05
Xin đền Người ơi
06
Ngài sai con đi
07
Ánh mắt Chúa trong đời
08
Người chết cho t́nh yêu
09
Một đời xin vâng
10
Tôi đă về dung nhan Ngài
11
Người mang sứ điệp
12
Là tiếng xin vâng
13
Chúng nhân Tin Mừng

__________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)