Tm về chn thiện mỹ

01 Lời mở đầu
02
Tm về chn thiện mỹ
03
Hồn mong gặp Cha
05
Ngi c đ
06
Ngợi khen Cha
07
Xin được thấy tn nhan
08
Con hướng về Cha
09
Tnh đời, tnh Cha
10
Đức Maria
11
Như ln gi thoảng
12
Ngy mai sẽ ra sao

Audio CD Chn Thiện Mỹ
Bc sỉ, Nhạc Sĩ Nguyn Kha

_________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)