T́nh Cha

01 T́nh Cha
02
T́nh yêu Thiên Chúa
03
Giọt lệ thống hối
04
Dâng hồn xác
05
Bài ca ngàn trùng
06
Bước người đi qua
07
Gieo bước
08
Lắng nghe Lời Chúa
09
Lời kinh nguyện trầm
10
Phút than thở
11
Có bao giờ
12
Tâm t́nh dâng hiến
13
Chúa chờ ta
14
Nguyện yêu Chúa

__________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)