Tnh Cha tnh con

01 Trng đợi
02
Khẩn cầu
03
Khẩn cầu 3
04
Dng 6
05
Tnh Cha tnh con
06
Ca mừng Thnh nữ Ccilia
07
Tnh Ngi
08
Khẩn cầu 3
09
Chết v Gisu
10
Tnh Ngi 2

__________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)