Bi ca lữ hnh

01 Ngỏ lời
02
Nổi lửa ln nối vng tay lớn
03
Ti chọn Gisu
04
Giữa đời hạt chơi
05
Tnh l như thế
06
Gi từ phiu lng
07
C một niềm vui
08
Ln đường cng người
09
Ma gặt
10
Từ hối
11
Mun thủơ vẫn hẹn  h
12
Đường ti đi
13
Hy thắp sang ln
14
Lời kết

__________________________________________________________

Gp nhặt từ internet
C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)