Ca ht Tin Mừng ma thường nin

01 Kinh an bnh
02
Con vẫn đi tm
03
Những lời Người phn dạy
04
Lạy bốn phương trời
05
Hạnh phc
06
Chc tụng trụng Cha

__________________________________________________________

Gp nhặt từ internet
C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)