Cho con giống Cha

01 Giọt nước mắt hạnh phc      Thụy Long
02
Một đời dng hiến                 Kim Cc
03
Lng sm hối                        Phi Nguyễn
04
Mattino                                Diệu Hiền
05
Bnh an đch thực                  Mai Ly
06
Mẹ nhận lnh                       Trần Ngọc
07
Cho con giống Cha              Kim Cuc, Phi Nguyễn
08
Gisu                                   My Dũng
09
Ci lạy Ngi                         Thụy Long
10
Lời Mẹ xin vng                    Kim Cc
11
Thanh khi tnh yu                Phi Nguyễn, Mai Ly
12
Tinh thần Lgi                    Kim Cc, Trần Ngọc, Diệu Hiền, Ch Trung

Audio CD Cho Con Giống Cha
Những sng tc của linh mục
Tri n Ca

__________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)