Điểm tựa Gisu

01 Ngỏ lời
02
Gisu tinh thần giữa đời
03
Điểm tựa Gisu
04
Tim
05
Đẹp qua Gisu ơi
06
Du ca tnh yu
07
Thực số tnh yu
08
Anh mắt Gisu
09
Bn ti thật gần
10
Lời tnh yu mun thuở
11
Khc rong ca tnh yu
__________________________________________________________

Gp nhặt từ internet
C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)