Hạt cải

01 Hạt cải                          Thanh Lam - Thanh Di
02
Thế l hết                     Hoải Giang (trio 666)
03
Từ vực thẳm                 Qu Soeurs Dng Mn Ci
04
C bao giờ em               Triệu yn
05
m hưởng                     Thanh Lam   
06
Nn bạc                        Trần Ngọc
07
Rượu mới - Bầu cũ         Hoải Giang (Trio 666)
08
Yu                              Triệu yn
09
Mưa                             Gia n

Audio CD Hạt Cải
album
Mạnh Hng, OP vol 3
________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)