Lời t́nh thánh

01 Thành tâm Chúa yêu con         Elvis Phương
02
T́nh yêu của Chúa                    Như Mai
03
Đời con là ǵ                             Quang Minh
04
Ḷng Mẹ cho con                     Thanh Thủy
05
Dâng Chúa Việt Nam                Bảo Yến
06
Con nào dám quên                   Anh Dũng
07
Con ca vang                            Hạnh Nguyên
08
Niềm xác tín của con               Lm Nguyễn Văn Tuyên
09
Cảm tạ Chúa trời                     Thùy Dương
10
Thắp sáng trong con              Thanh Sử
11
Chúa vẫn chờ                         Bảo Yến
12
Canh tân tâm hồn
                    Hương Lan

Audoi CD Lời T́nh Thánh
Linh mục Nhạc sĩ:
Nguyện Văn Tuyên

__________________________________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)