Hải Âu Thánh Ca 3

01 Goị lời yêu thương
02
Lời kinh dâng Chúa
03
Niềm xác tín của con
04
Xin ṿng tay yêu thương
05
Lời kinh nguyện trầm
06
Người chết v́ yêu
07
H́nh như Chúa đă bỏ con
08
T́nh Ngài thương con
09
Gieo vui
10
Con đường Chúa đă đi qua

Audio CD: Hải Âu Thánh Ca 3
Tiếng Hát Lệ Hằng
_________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)