T́nh yêu đă chọn

01 Theo Chúa                        Lm Thành Tâm
02
T́nh yêu đă chọn               Lm Hoàng Diệp
03
T́nh thương của Chúa        Lm Thành Tâm
04
Tiếng Ngươi yêu                Lm Hoàng Diệp
05
Ngài dẫn con đi                 Hoàng Đức
06
Người công chính              Thiện Thi
07
Tôi kết hiệp                      Lm Hoàng Diệp
08
Tâm t́nh ca 5                   Lm Thành Tâm
09
Trọn đời tin yêu                Lm Hoàng Diệp
10
Chúa Cứu Thế                  Lm Xuân Dương
 

Audio CD T́nh Yêu Đă Chọn
Hoan Ca Cứu Thế
|Nhà Sách Đức Mẹ Ḍng Chúa Cứu Thế

_________________________________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)