Về đy bn Cha

01 Lời giới thiệu
02
Thi                                            Nguyễn Duy
03
C Cha trong đời                        Anh Tuấn
04
Trở lại Thin đường                     Nguyễn Duy
05
Người tnh c đơn                        Nguyễn Duy
06
C những buổi chiều                    Nguyễn Duy
07
Lắng nghe Lời Cha                    Nguyễn Duy
08
Xin Ngi - con xin Ngi                Anh Tuấn        
09
Tnh Ngi sưởi ấm lng con         Nguyễn Duy
10
Ht về Tnh yu Cha                  Nguyễn Duy
11
Trng cậy Cha                          Nguyễn Duy
12
Xin tri n                                   Anh Tuấn
13
Về đy bn Cha                        Nguyễn Duy
 

Audio CD: Về Đy Bn Cha
Trần Ngọc Vol 2
12 Ca khc của Linh Mục Nguyện Duy v Nhạc sĩ Anh Tuấn

__________________________________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)