Đức tin Kitô giáo

01 Lời  giới thiệu
02
Địa cầu đầy ân sủng
03
Nếu không có t́nh yêu
04
Con là ánh sáng
05
Nơi nào có t́nh yêu
06
Thà rằng
07
Một ḷng cậy trông
08
Chân Dung Thượng Đế
09
Chúa cho mặt trời mọc lên
10
Mẹ Tàpao
11
Khấn xin Mẹ Tàpao
12
Đến với Mẹ Tàpao
13
Kinh cầu Mẹ ban
14
Dâng hoa tạ ơn
15
Hoan ca trái tin Người Mẹ

_______________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)