Tâm t́nh tri ân

01 Dâng Ngài
02
Tâm t́nh tri ân
03
Bài ca thương khó
04
Ḍng đời ngược xuôi
05
Bao la t́nh Chúa
06
Khúc cảm tạ
07
Như một người
08
Thánh MartinoPoret
09
Chuông chiều
10
Trở về
11
Giuse chuyện về người

__________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)