Tnh Cha diệu kỳ

01 Tnh Cha diệu kỳ
02
Tnh Cha v bin
03
V yu thương
04
Lng sm hối
05
Đừng giận con Cha nh
06
Lời kinh dng Mẹ
07
Tri n tnh Cha
08
Thờ lay Ba Ngi
09
Xin ở lại với con
10
Tấm bnh cuộc đời
11
Mi l tnh yu
12
Lun c Mẹ
______________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)