T́nh yêu cậy trông

01 Xin Ngài dẫn đưa
02
T́nh Chúa đưa con về
03
T́nh trời cao
04
Kinh cầu dâng người thân
05
Niềm xác tín của con
06
Con xin yêu Chúa
07
Niềm xác tín của con 14
08
Con vẫn dâng lời kinh
09
Xin yêu t́nh Giêsu
10
Lệ khóc cho con
11
Niềm vui của người cha già
12
Mẹ đă cho con
13
Lời tri ân
________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)